Selecteer een pagina

NIEUW BEGIN

Een nieuw jaar is begonnen, een nieuw decennium zelfs. Ik herinner me hoe ik vroeger uitrekende hoe oud ik zou zijn als het jaar 2000 zou beginnen. Een millenniumwisseling meemaken leek me heel bijzonder en nu zijn we alweer 20 jaar verder. Tijd vliegt en wat maak je als mens veel mee in je leven. Soms moeilijke dingen. Het verleden kan op je drukken.

Ik ben altijd geraakt bij deze woorden uit dit Gebed van Toenadering in de Protestantse Kerk:

“Barmhartige God, Gij die omziet naar uw volk en zoekt wat verloren is geraakt, Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit, wij komen tot U. Zie ons aan zoals wij zijn: vol van onszelf, met de last van het verleden op onze schouders.”

Hoe bemoedigend is het dan te beseffen dat ons verleden niet bepaalt wie wij ten diepste zijn. Het vormt ons tot wie we nu zijn, maar onze identiteit is meer dan wat wij meemaken, wat we wel of niet hebben bereikt of gedaan, wat wij voelen en denken.

De Helleborus in de tuin vormt de opmaat tot een nieuw jaar van planten die opkomen, groeien, bloeien, rijpen, soms geoogst en gesnoeid moeten worden en weer in ruststand keren. Om een jaar later weer dezelfde cyclus te doorlopen. De plant herken je aan specifieke kenmerken, die universeel zijn voor de soort en tegelijkertijd is iedere plant uniek. Hoe de plant er bij staat dit jaar hangt van zoveel factoren af.

Bij de mens is dat niet heel anders. Zoveel omstandigheden hebben invloed op hoe we ons voelen en gedragen. Lang niet alle hebben we in de hand, maar gelukkig zijn we net als planten veerkrachtig en kunnen we ons aanpassen aan omstandigheden en als de tijd rijp is weer gaan groeien, bloeien.

Het gebed gaat verder:

“Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw mensen, vol van genade. Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst.
Amen”

Dat is mijn gebed voor 2020!